Nr
Tytuł
1. Alleluja, chwalcie Pana
2. Barankowi chwałę, cześć
3. Bądź Panu cześć
4. Boże wielki, pełnyś chwał
5. Chcę o Jezusie moim śpiewać
6. Barankowi cześć
7. Chciejmy Zbawcę wielbić szczerze
8. Chwalże, ma duszo, Mocarza
9. Chwałę daj Panu, o duszo moja
10. Czego chcesz od nas, Panie
11. Dajcie Panu chwałę
12. Dziękujmy Bogu wraz
13. Jezusowi chcę śpiewać ku chwale
14. Gdybym języków miał tysiące
15. Gdy na ten świat
16. Królu niebios
17. O, Panu bądź cześć
18. Pan dobry jest
19. Panu wszyscy zaśpiewajcie
20. Pan Zastępów godzien chwały
21. Przekrasny Jezu, wszego świata Królu
22. Uwielbiam miłość niepojętą
23. Strójcie, wierni, harfy wasze
24. Święty, Święty, Święty
25. Z żądnością czekałem na Pana
26. Wielbijmy Ojca pieniem chwał
27. Przyjdź, Zbawienie pogan, przyjdź
28. Jak mam powitać Ciebie
29. Jak pięknie lśni jutrzenki blask
30. Nadchodził, zbliżał się
31. Podnieścież się, wy wierzchy bram!
32. Czas radości, wesołości
33. Aniołowie z niebios nucą chwały śpiew
34. Chwalcie Boga, o chrześcijanie
35. Chwała Bogu, chwała w górze
36. Cicha noc
37. Dziateczki, dziateczki
38. Gałązka drobna, wątła z Jessego trysła pnia
39. Niebo wykrzykuj!
40. O, błogosławiony
41. O, szczęśliwa noc
42. Pośpieszcie, o wierni
43. Strójcie się, o gwiazdy, chwałą
44. W żłobie leży
45. Wznieście Bogu chwały pienia
46. Znam wieść prześliczną, dawną wieść
47. Z niebieskich wyżyn schodzę dziś
48. Cóżeś uczynił, Jezusie kochany
49. Jezu, życia mego życie
50. Najdroższy Jezu, czyjaż wielka wina
51. Na Golgotę, duszo, śpiesz
52. Na krzyżu, Jezu, zmarłeś
53. O głowo krwią zbroczona
54. Strumyków pięć I źródeł pięć
55. Tysiąckrotnie pozdrowiony
56. Na myśl o wieńcu z cierni
57. Alleluja, sławny nastał dzień!
58. Dziś nam nastał dzień wspaniały
59. O śmierci, gdzież jest bodziec twój?
60. Nastał nam czas przeradosny
61. Jezus żyje, z Nim i ja!
62. Przeminęła, przeminęła
63. W ciemnej nocy z Bożej mocy
64. Radość pienia dziękczynienia
65. Wstał z martwych mój Zbawiciel
66. W ciemny grób złożon Pan
67. W górę serca, Boże dzieci
68. Jezus jako Król panuje
69. Królewski strój się śpieszcie nieść
70. Zbawicielu wywyższony
71. Cudowna siła zlała się
72. Jak błogie, wieczne szczęście nam
73. Na Twój święty Kościół cały
74. Me serce pełne chwał
75. Duchu Pana
76. Na Twym ołtarzu, Panie
77. Nawiedź nas, Duchu Święty
78. Niegdyś pierwsi tam uczniowie
79. O Boże, Duchu, o Światłości
80. Oby, Jezu, znów w tym świecie
81. Otwórzmy dziś swych serc podwoje
82. O, by już wkrótce rozgorzały
83. Panie, wysłuchać modłów chciej
84. O Zbawicielu drogi
85. Wielką radość, pokój błogi
86. Przyjdź, Duchu Święty
87. Ześlij, Panie, Swego Ducha
88. Znasz ty już ten kraj
89. Boża miłość nad nami trwa
90. Bóg jest miłością
91. Chcę śpiewać o miłości Jezusa
92. Chrystus kocha nas niezmiernie
93. Czyż tron Twój
94. Głośmy radośnie wszyscy wraz
95. Miłość cudowna
96. O, ta miłość Twoja, Panie
97. Podziwiam, podziwiam
98. Przewyższa rozum wielka miłość Twa
99. Zobacz, jak Pan Go miłował
100. Znam miłość Jezusa wspaniałą
101. Boży Baranku!
102. Chrystus Pan opuścił niebios sławę
103. Jeden tylko godzien nieść
104. Czy znasz to imię
105. Golgoty to szczyt
106. Ja pragnę Jezu śpiewać
107. Jeden przyszedł na ziemię
108. Krzyż Pański mocno trwa
109. Łaski wspaniałej się strumień zlał
110. Najlepszy Lekarz zbliża się
111. O Golgoto, w ciszy twej
112. Nic dodać nie możesz do łaski
113. O, mów mi, mów o Jezusie
114. Ożywcze źródło tryska
115. Pod krzyżem mego Zbawcy
116. O, zaśpiewaj ty z radości
117. Przesłodka jest wieść o Jezusie
118. Przez różnych ziem krainy
119. Tam na wzgórzu stał
120. W Twej łasce, Panie
121. Bóg chce wszystkim ludziom
122. Idź pod krzyż z ciężary swymi
123. Chrystusa ogłoś serca swego Królem
124. Czemuż dusza twoja lgnie
125. Co to za niezliczony tłum
126. Cóż to w cichych chwilach nocy
127. Czym ci Jezusa miłość jest, czym?
128. Czy Twe serce w Jezusie szczęśliwe
129. Czy zobaczę cię przy zdroju
130. Jezus woła ciebie, duszo
131. Dlaczego się temu tak bardzo dziwicie
132. Do ciebie, duszo, zbliżam się
133. Ducha cię dotknęło tchnienie
134. Do cudnej pielgrzymujemy chwały
135. Głos Jezusa słychać
136. Jezus woła pośród zgiełku
137. Duszo, słuchaj cudnej wieści
138. Głośno biją niebios dzwony
139. I czemuż wciąż czekasz
140. Jest miejsca dość, jest jeszcze czas
141. Imię Jezus wiecznie świeże
142. Już bracie, siostro
143. Już pociąg łaski Bożej
144. Kiedy ci w świecie smutno, źle
145. Kiedy usłyszysz śmierci głos
146. Miły głos Ducha odzywa się
147. Krótki jest czas
148. Oj, pamiętaj, bracie
149. Mam Przyjaciela
150. Powstań, powstań z nieprawości
151. Masz Jezusa, serca pokój
152. Nie masz miejsca dla Jezusa
153. Na Jezusa krzyż spoglądaj
154. Niech pragnący bierze ten życia dar
155. Przyjacielu, patrz
156. O duszo, pośpieszaj do krzyża
157. Ojczyzna w górze już otwarta
158. Wędrowcze, wróć do Ojca, wróć!
159. O nie chodź, nie bądź światem sam
160. O wpuść w głębinę duszy, wpuść
161. O, wróć, o, wróć!
162. O wstań, rodzinny opuść kraj
163. O, zaczekaj, rozważ sobie
164. Pan zwołuje owce z błędnych dróg
165. Patrz, kto stoi u twych drzwi!
166. Pójdźcie wszyscy po zbawienie
167. Pójdź do Zbawcy, droga duszo
168. Pójdź do Jezusa, dziś jeszcze czas
169. Trwa jeszcze łaska Boża
170. Pójdź tylko do Mnie
171. Próżne są wymówki twe
172. Przecudna wieść w świat cały płynie
173. Stań, bracie miły, stań!
174. Tak blisko, celu
175. Znam słówko małe
176. Znam strumień, co płynie
177. Boże mój, który widzisz
178. Bracie, skądże twe starania
179. Czy ty od grzechów wolnym być tu chcesz
180. Gdzie znajdę Pana
181. Gdzież mi pociechy szukać lub nadziei
182. Jezus grzesznych przyjąć chce!
183. Jezus zdradzony, zupełnie Sam
184. Idź łzy otrzyj swoje
185. Kiedy w serce w grzech wplątane
186. Na krzyżum przelał krew
187. Kto wiary spojrzenie skieruje na krzyż
188. Nie zapomnij, nie zapomnij
189. Nie błądź, nie błądź!
190. O Boże, proszę
191. Padnij pod krzyżem!
192. O, mów, czy krew Swą wylał Pan
193. O smutny, bolesny to stan
194. Panie, w Swym słowie do nas przemawiasz
195. Po dwóch drogach
196. Pośpiesz, pośpiesz do pokutowania
197. Prócz liści nic
198. Daj się całkiem dziś uchwycić
199. Długo światła szukaliśmy
200. Gdzieżeś, ukochany mój Jezu Chryste?
201. Jak Sam, Panie, chcesz, niech będzie
202. Hymn wdzięczności płynie z duszy
203. Ja, o Panie, i mój dom
204. Ja pójdę z Tobą, dokąd chcesz
205. Któż poznał myśli Pana
206. Nie omijaj mnie
207. O, Jezusie, zbaw mą duszę!
208. O, pójdźcie, posłuchajcie
209. Przy tym pozostanę już
210. Rzuć, człowiecze, marny świat
211. Skało, którą rozwarł Bóg
212. Stwórz serce czyste we mnie
213. Tak jakim jest
214. To wcale nie taki wielki trud
215. Weźmij, Jezu, życie me
216. Tu serce me!
217. Ujmij mą dłoń!
218. W niebie wielka radość
219. W Swej litości, łaskawości
220. Wszystko Tobie dziś oddaję
221. Wybrać mi radzono skarb
222. Ach, oby Zbawcy wzór cierpienia
223. Bez zasług mych ukochał mnie
224. Chcę kochać Ciebie, Boży Synu
225. Jest źródło
226. Jam Twą własnością!
227. Niewinny Ty Baranku Boży
228. Jezu, ma radości
229. O, Miłości, coś raczyła
230. Jezusowi chcę poświęcić
231. Jezu Ty kochasz mnie wieczną miłością
232. Kiedy żyłem w grzechach swych
233. Znalazłem grunt, gdzie ma kotwica
234. Miłości, wnieś słoneczny brzask
235. Miłość Boża granic nie ma
236. Zbawił mnie Pan!
237. Nie mogę pojąć, jak Tyś - święty Bóg
238. Tylko Ciebie, Jezu drogi
239. Nie należę już do siebie
240. Nie wiem, dlaczego miłość Swą
241. Nie znałem Jezusa
242. Odpuszczone są me winy
243. O, Jezu grzechy moje
244. Rozkoszy pełne miejsce znam
245. Samotny wśród morskich
246. Spełniło się teraz!
247. Śmiem w to wierzyć i wiedzieć
248. Ty tylko, Jezu
249. Ułaskawienia dostąpiłem
250. Z pokorą, z podziwem spoglądam
251. Z mych tysięcy godzin życia
252. W mą duszę promień słońca padł
253. Bliżej, o, bliżej
254. Błogo, o, błogo pokojem Twym żyć
255. Gdy spojrzę tylko na cudowny krzyż
256. Być, Jezu, Twym
257. Daj serce dla chwały Twej
258. Duchowi Świętemu, gdy karać cię chce
259. Drogą jasną, ścieżką prostą
260. Gdyś się całkiem oddał Panu
261. Głębiej, o, głębiej ukorzyć się chcę
262. Królu mój, Królu chwały
263. Jam nie swój, nie, jam zwolniony
264. Jam w grzechach niegdyś martwy był
265. Jedno w sercu, jedno mam życzenie
266. O, imię najzacniejsze
267. Jestem, Panie, Twój
268. Już bez zakonu — o, błogie życie
269. Jezusa krew, teń święty zdrój
270. O Panie, pragnie dusza ma
271. Jezus Chrystus — brzmi poselstwo
272. Krzyż żąda ofiary
273. Oblicza Twego pragnąc
274. Mój wznoszę wzrok do niebios stron
275. Nie mogę, nie chcę żyć samemu sobie
276. Nie o szczęście
277. Oddałem Panu serce me
278. O jak błogo jest, gdy wola nasza
279. Ognisty miecz Cheruba
280. O Jezu, ja pragnę omyty być z plam
281. O Jezu, Twą jest sprawa ta
282. O, kiedy pragniesz, zbliż się
283. O, objaw się miły Jezu
284. O, strzeż mnie, Panie, w dzień i w noc
285. Pragniesz—li przekleństw swych grzechów się zbyć
286. Spojrzeniem przenikaj mnie Swym
287. Twa postać jasna staje
288. Ucisz mnie Panie, to prośbą jest mą
289. Ucz chodzić mnie z Bogiem
290. Umarłem ja i z Nim położon w grób
291. Wieść skryte z Bogiem życie
292. Panie, mną, Bo w Tobie wolność ma
293. Jak błogo zbawionym być
294. Błogiej radości nastąpił mi czas
295. Gdy Ciebie widzę, Jezu mój
296. Dziś jasność w duszy mojej lśni
297. Gdy pokój niebieski
298. Ja idę tą drogą, co wiedzie do chwał
299. Jak błogo wiedzieć: Jezus jest mój
300. Jakże ja szczęśliwy
301. Ja mam piosenkę od Jezusa
302. Jam na krzyżu Zbawcę znalazł
303. Jezus grzechy me zmył
304. Jezus przyszedł nas wybawić
305. Mam wspaniałego Zbawiciela
306. Na Baranku ja spoczywam
307. Mój jest Zbawiciel, ustały już żale
308. Nad skarby jest droższym mi Jezus mój
309. Niegdyś noc mnie ogarniała
310. O cudny dzień, o cudny czas
311. Od kiedy Pan mi pewność dał
312. Radośnie wyśpiewuje
313. Pokój w Jezusie
314. Radosną pieśń chwały w sercu mam
315. Słoneczne pola, promienne wzgórza
316. Jezus moim hasłem
317. W mojej duszy radość brzmi
318. Oj, błogosławiony
319. Znam imię nad imiona
320. Ach potrzebuję Cię
321. Bądź wola Twoja
322. Chcesz—li wiedzieć, co ja wiem
323. Choć się zdaje , żem jest sam
324. Chodzić wciąż z Panem
325. Co złożę Zbawicielowi
326. Cóż miałbym, gdyby nie był mnie
327. Dziękuję Tobie, Ojcze mój
328. Czemuż się mam tak smętny
329. Drzewko jedno znam zielone
330. Gdybym Cię nie miał
331. Gdym nędzny, grzechów pełny
332. Gdy cię troska zacznie gnieść
333. Gdzież jest mój Miły?
334. Gwiazdą w mych ciemnościach
335. Jak błogo, iż znalazłem
336. Jako rzeka zwiększa głębię swoich fal
337. Jak słodko imię Jezus brzmi
338. Jaśniejąca chwało
339. Jedno jest potrzebne, Panie
340. Jezu, któż jak Ty
341. Już się nie bój dłużej
342. Kto los swój oddał w ręce Boga
343. O Panie Jezu miły
344. Kto poda sercu, ulgi zdrój?
345. Nad wszystko pożądany
346. Naucz mnie wierzyć, naucz miłować
347. Nie opuść mnie, bo czekam ja na Ciebie
348. Niechaj piękność Jezusa
349. O dobry Boże, życia drogi
350. Nim Pana ja znalazłem
351. O, ugnij mnie
352. Pan Bóg jest mą siłą
353. O, wzywaj Mnie!
354. Ucz modłów mnie
355. Pohańbiony mój Kapłanie
356. Przed Tobą, Panie, nic
357. Potrzebnyś mi, o Panie mój
358. Przyjaciela mam
359. To imię Jezus słodko brzmi
360. Swój wierny obraz, Panie
361. U nóg Zbawiciela
362. W pamięci miej
363. Wszędzie Jezus Sam mną kieruje
364. Tyś ucieczką moją
365. Wszędzie mi z Jezusem błogo
366. Znam przeczysty i wspaniały
367. W świętej, głębokiej ciszy
368. Za rękę weź mnie, Panie
369. Z Panem dnia każdego chodź
370. Bóg obietnice Swe spełni
371. Co Bóg ci obiecał, na pewno też da
372. Bóg wierny słowom Swym
373. Choć w życiu tym nie pojmiesz już
374. Chwała Ci, Jezu, o Królu nasz
375. Czekaj, duszo moja, W pokornej czci
376. Duszo, nie lękaj się, lecz wierz
377. Dziecię, nie płacz, nie narzekaj
378. Gdy się wiara moja chwieje
379. Gdy się życia srożą burze
380. Jako gołębica chyża
381. Gdy u boku Zbawca mój
382. Gdy ze mną Bóg, niech stanie
383. Jeden skarb bym posiąść chciał
384. Jest dobrym to, co czyni Bóg
385. Jezus Chrystus jest tym samym
386. Jezus, Lekarz nad lekarze
387. Jezus zawieść mię nie może
388. Jezu, krzyż swój pragnę nosić
389. Kto się w opiekę poda Panu swemu
390. Jezu, Ty niewysłowioną
391. Jezu, Zbawco mojej duszy
392. Łaską trzeba żyć
393. Krwawią się twe rany, ciężki staczasz bój
394. Jezusowa silna dłoń
395. Któż doda sił na podróż
396. Kto zaufa Panu
397. Mój Ojciec w niebie dobrze wie
398. Mój wierny Bóg
399. Mówi świat, iż niebezpiecznie
400. Na Jezusa, Króla swego
401. Najlepszy z wszystkich przyjaciel
402. Nie puszczę Cię, Jezu mój
403. Nie wiem, co dzień przyniesie mi
404. Przecudnie piękny świecie
405. O duszo moja, dzięki składaj
406. O, jak błogo żyć dla Ciebie
407. Pan cię w opiece ma, o nie trwóż się
408. Panie, otwórz usta moje
409. Pan Jezus pewną skałą
410. Pasterzem mym Pan
411. Pod Twą obronę, Ojcze na niebie
412. Polecaj Panu drogi
413. Później się dowiesz
414. Precz ode mnie, ciężkie troski
415. Sam Pan Bóg raczy być pasterzem moim
416. Przyjacielem naszym Jezus
417. Wierzę, - próśb wysłucha Bóg
418. Spójrz Panie, burza szaleje
419. Swe nadzieje w Panu złóż
420. Ufam, jako dziecię
421. Tobie tylko, Panie Jezu
422. W tajemny sposób w świecie tym
423. W objęciu Jezusowym
424. Wszystko powiedz Jezusowi
425. Zbawco, wiedź Sam dziecię Swe
426. Zbawienia z łaski mam dostąpić
427. Z dala od Jezusa
428. Wszyscy, co składają W Panu swe ufanie
429. Z głębokiej nędzy mojej dna
430. Z Panem pragnę w wierze chodzić
431. Bądź pasterzem naszym, Panie
432. Biedne ptaszki mają swoje gniazdka
433. Chcę przy Tobie zostać, Panie
434. Czymżeśmy bez Ciebie, Jezu?
435. Czy godzi się smucić, mój drogi, i łkać
436. Chcę do Jezusa mego
437. Do światła dąż nim siła twa
438. Dziecino Boża, cicho cierp
439. Dzień po dniu Tobie, Jezusie mój, żyć
440. Gdy mam tylko Jego
441. Już czas się puścić w drogę
442. Gdy nazbyt stromą zda tobie się droga
443. Dopóki Zbawcę mam
444. Ja przed światem nie chcę skarg zanosić
445. Kiedy wkoło burze
446. Kiedy ból chce ciebie strawić
447. Kochaj
448. Ku Tobie, Boże mój
449. Mój Pasterzu i mój Wodzu
450. Na dół Chrystus zstąpił
451. Mówisz, że miłujesz Boga
452. Muszę mieć Cię, Zbawicielu
453. Pokojem Pan, Choć noc spowiła świat
454. Niechaj w sercach radość płonie
455. Niech cię to nie trwoży
456. O pielgrzymie, dokąd śpieszysz
457. Słyszę, jak mnie wzywa Jezus
458. O wielki Mocarzu, Wybawco Ty mój
459. Pielgrzymem jestem do niebios stron
460. Pójdę za Jezusem
461. Raźniej będziem kroczyć
462. W pamięci zawsze, duszo, miej
463. Sam nie czyń nic
464. Szczęśliwy, jestem tu w pielgrzymce mej
465. Wędrujemy raźno w Ojczyznę swą
466. W świetle krocz
467. Wodzem naszym, bracia
468. Znam Przewodnika w mej pielgrzymce
469. Zwróć swój na Jezusa
470. Żyć tak, jak Mistrz mój
471. Za Jezusem pójde w życia drogę
472. Był strudzony i zbolały
473. Chociaż słabi, jednak śmiemy
474. Słyszysz, jak Pan Jezus woła
475. Czy dla innych pożytkiem twe życie?
476. Puszczaj chleb swój w każdym czasie
477. Dla Zbawcy chcemy walczyć wciąż
478. Daj nam, Panie, Ducha wiary
479. Do pracy, bracia, stańcie wraz
480. Działaj, bo noc nadejdzie
481. Dzień w służbie Zbawiciela
482. Gdy grzech twój ku ziemi cię tłoczy
483. Jak szczęśliwy
484. Gdzie się troski ścielą
485. Jak Jezusa swego kochasz, jak?
486. Jak wiele błądzi owiec
487. Jak zwycięsko kroczy Jezus
488. Już się złotych zbóż kołysze łan
489. Wierzyć mnie, Panie, ucz
490. Mistrz szuka żniwiarzy
491. Ni znaczyć, ni błyszczeć nie chcę
492. Swe dzieło, Panie, wznów
493. O, czy widzisz świat znękany?
494. O, nie czekaj aż nadejdzie
495. Z Panem umierać
496. Otom Jest, Królu mój
497. Prawdy nasienie ty tylko siej
498. Tak mocno głos Pasterza brzmi
499. Tam na krzyżu krwią oblany
500. Wielbim łaskę Twoją, Panie
501. Wyznawajcie Chrystusa z radością
502. W serca miłość dał nam Bóg
503. W służbę Swą woła Pan, Bracia
504. Ze zginienia masz wyrywać Dusze
505. Z wszystkich krain, ze wszech stron
506. Zbudź, Panie, ducha ojców wiary
507. Bracia, sztandar Chrystusowy
508. Bojowniku Bogu miły
509. Daj nam, Panie, wytrwać w czasie burz
510. Jako Daniel wiernym bądź
511. Chcemy, o Chryste, do śmierci być Twoi
512. Choć burza huczy w koło nas
513. Ciemne się chmury piętrzą
514. Choćby góry wysokie i strome
515. Dlaczego w twym oku
516. Gdy droga zbyt trudną wydaje ci się
517. Biały sztandar chwały nam wspaniale lśni!
518. Ej, niejedną jeszcze łezką
519. Jezu, zwycięstwo daj!
520. Któż to przed stolicą Bożą?
521. Kto przezwycięży ten pożywał będzie
522. Ludu Pański, czuwaj
523. Mała łódka drży na grzbiecie
524. Mnie do Nieba dążyć trzeba
525. O, wstań już! Twa senność niech zniknie
526. Na krzyż kieruj wzrok
527. O Jezu, zostań z nami
528. O, niech cię nie zwodzi
529. O, wstań, o, wstań dla Pana
530. Powiedzcie, jak mam smutnym być
531. Powstańcież dziś do boju
532. Przejść możem nawet ocean
533. Spojrzyj na Jezusa, wiarą pośpiesz Doń
534. Śmiało zwycięską chorągiew podnieśmy
535. Twe czoło smutki mroczą
536. Warownym grodem jest nasz Bóg
537. Wierz tu mocno każdy dzień
538. „Za Mną" Wódz nasz, Chrystus mówi
539. Wzmacniaj się w Panu swym
540. Bądźcie czujni
541. Idzie noc, straszna noc
542. Być może nad ranem, gdy zorza zabłyśnie
543. Już się zdobią drzewa W swe Zielone liście
544. Gdy sławny ten nadejdzie dzień
545. Idzie Pan Jezus po wybraną Swoją
546. Kiedy wieczny dzień zaświta
547. Na chyżych skrzydłach leci czas
548. Ocknijcie się, uśpieni
549. Pan przyjdzie wnet
550. Powstań ze snu, Boży zborze
551. Idzie Zbawiciel
552. Przebudź się, duszo, ze snu ciężkiego
553. Tak długo, Panie, czeka Cię
554. Przyjdź Twe królestwo!
555. Raduj, ciesz się, małe, wierne stadko Pańskie
556. Raz przyjdzie Pan!
557. Ja przyjdę wnet!
558. Tak, wkrótce, wkrótce przyjdzie dzień
559. W górę serca, ludu Boży
560. „Zbudźcie się!" - tak ci wołają
561. Zostaje jeszcze odpocznienie
562. Będziem tu nad brzegiem czekać
563. Jeszcze niewiele tylko cierpień, łez
564. Brzmi radosna ta wieść
565. Czy się zejdziem tam u rzeki
566. Do górnej ojczyzny pociąga mnie stąd
567. Do nieba, serce moje
568. Gdy się zakończą cierpienia i łzy
569. Jak będzie nam
570. Jam stęskniony
571. Jam stęskniony w górne kraje
572. Już brzeg Jordanu w blasku zórz
573. Już jaśnieje z daleka nam kraj
574. My do ojczystych śpieszym stron
575. Kto wskaże mi drogę do miasta górnego?
576. O cudny kraj
577. O mej ojczyźnie chcę śpiewać wciąż
578. O nadziejo, światło w ciemnej nocy!
579. Pielgrzymujem w kraj Kanaanu
580. Pięknyś ty, wdzięcznyś ty
581. Po części dziś oglądam blask
582. Poznałem mieszkanie pokoju
583. Przychodźcie do Mnie! - woła Pan
584. Ujrzałem już w oddali
585. Wracamy w dom
586. Wielem słyszał o mieście
587. W niebie ojczysta włość
588. W ojczysty dom!
589. Za ojczyzną zatęskniła
590. O Ojcze, Synu, Duchu Święty
591. Jam winny krzew, a wy latoroślami
592. Ozdóbże się, duszo miła
593. Owieczką jam Jezusa
594. O Jezu, oto bracia Twoi
595. Serce pójdź w cierpieniu Pana
596. Baranku nasz!
597. Kościele, któż twe tajnie zgadł
598. Boże święty, objaw się
599. Bracia, ogłaszajcie
600. Czyś słyszał, że Kościół jest żywy
601. Jako pasterz dobry, Panie
602. Jak miło i przyjemnie przychodzić w Boży dom
603. Jezu drogi, myśmy się
604. Jak wielką miłość Bóg dał nam!
605. Jezusie miłosierny
606. Jaśnieje wewnętrzne wszech chrześcijan życie
607. Kiedy przed stolicą Boga raz staniemy
608. Kościoła grunt jedyny
609. O Panie, zostań z nami
610. Niech łaska Twoja, Panie
611. Przez wszystkie kraje wionie zwycięsko Pański duch
612. Ojcze nasz, Ty, któryś w niebie
613. O, wąska droga ta
614. Pobłogosław Panie
615. Pan Bóg jest obecny!
616. Tu miejsca dość
617. Przyjdżże do nas, blasku chwały
618. Zbawicielu, myśmy się
619. Serca razem połączone
620. Toruj Jezu
621. Zwycięska, jasna rzesza
622. Zjednoczył dziś ze wszystkich stron
623. Z Bogiem bądźcie, aż się zejdziem znów!
624. Gdy Zbawiciel
625. Dokądże tak szybko, o chłopcze mój?
626. Ja chciałbym być jak Jezus
627. Jak to dobrze wiedzieć, żeś Ty, Jezu
628. Jezus Pan miłuje mnie
629. Jakże wielką radość mam
630. Maleńką jam dzieciną jest
631. Mój Ojciec ma w niebiesiech tron
632. Pan Jezus chce ze mnie zrobić
633. Pójdźcie do Mnie
634. Słuchaj, kwitnąca młodzieży
635. Wiesz ty, ile gwiazdek świeci
636. Teraz w młodych życia latach
637. Wiesz ty, kto cię tak miłuje
638. Złączmy wszyscy swoje głosy
639. Z nieba, gdzie gwiazd tyle
640. Błogosław, Boże, parze tej
641. O Boże, spełnij tych życzenia
642. Błogosław im, błogosław im!
643. O, przed wami stoi Pan
644. O, szczęsny dom, gdzie radzi Cię witają
645. Serca, ręce wasze złączył
646. Swej miłości ogniwem połączył was Pan
647. Za ręce bierz ich, Panie
648. Dość mam, dosyć tego świata
649. Do widzenia w onym lepszym kraju
650. Mój Jezus żyw! Cóż to śmierć znaczy
651. Gdzie duszy ojczyzna, jej pokój, jej raj?
652. O, ja wiem w kogo wierzę
653. Pokój po bojach, światło po ćmach
654. W górze, powyżej gwiazd
655. Raz skończy się dźwięk zwykłych pień
656. Spoczniesz sobie po pielgrzymce
657. U Pańskich nóg posłusznie już
658. Wiem ja, że w niebie jest miejsce krasne
659. Już słoneczko jasne pola ozłociło
660. Kiedy ranne wstają zorze
661. O serce, wstań i śpiewaj
662. Czeladka Twa wieczorem
663. Dzień się nachylił, słońca blask już zgasi
664. Gdy wieczorem gwiazdki płoną
665. O Panie, zostań ze mną!
666. Przeminął dnia jasnego i gwar, i znój
667. Spoczęły lasy, sioła
668. Witaj, cichy, witaj mi, wieczorze
669. Jezu, bądź nam hasłem dziś
670. Na nowo jeden rok przeminął
671. Aż dotąd mnie prowadził Bóg
672. Rok zbliża się do końca
673. Już dobiegł rok do końca
674. Boże oświeć nas! Błagamy
675. Boże, z Twoich rąk żyjemy
676. Gdym ja pod krzyżem gdzie Jezus zmarł
677. Ojcze nasz, Boże, który jesteś w niebie
678. Wszechmocny, błogi Ojcze nasz
679. Ach, ubogi żłobie
680. Bóg się rodzi
681. Dziś w Betlejemie
682. Gdy się Chrystus rodzi
683. Kto w stajence cicho śpi
684. Mędrcy świata
685. Na Judei błoniach wonnych już zapadła noc
686. O, Betlejemie mały
687. Pierzchaj, nocy ciemna, przed jasnością gód
688. Miał koronę cierniową
689. Na krzyżu Pan, Zbawiciel zmarł
690. Oczy płaczą, łzy się leją
691. O zraniony, Jezu mój
692. Po zwycięskim boju chwały
693. W bezgranicznej miłości Swej
694. Gdy pięćdziesiąty nadszedł dzień
695. Panie, zsyłasz święte deszcze
696. Przyjdź, Duchu Boży, w potędze Swej
697. Albowiem tak Bóg świat umiłował
698. Święta miłość Jezusowa niech połączy nas
699. W trzecim rozdziale napisał nam Jan
700. Cudną nowinę zwiastował nam Bóg
701. Radość zbawienia, z serc płynie chwały głos
702. Ciągle niezdecydowany
703. Chodźże do źródła żywota
704. Czy brzemię trosk przygniata cię
705. Dlaczego smutkiem zdjętyś tak
706. Do drzwi twego serca się zbliża Gość
707. Gdy ciężarem utrudzony
708. Jest cichy port, duszo, czyś zapomniała?
709. Minie wiosna ulubiona
710. O Boże ześlij na mnie łaski zdrój
711. O, bracie kochany, w tym świecie szerokim
712. O pójdź na Golgotę
713. Ostatni zew jeszcze, rozlega się wciąż
714. Owiec zgubionych Pasterz wciąż szuka
715. Patrz, wytrysnął strumyk Boży
716. Pozwól, że ci dam pytanie
717. Pójdź do Zbawcy
718. Przyszedłem do Jezusa w nędzy mej
719. Spójrz, o duszo, na ten cud zbawienia
720. Stań wędrowcze
721. Zważonyś przed Panem - za lekkoś tu żył
722. Bez Boga w swych grzechach jam tyle żył lat
723. Co oczyszcza z grzechu mnie
724. Do nóg Chrystusa niosę
725. Jeruzalemie, grodzie mój
726. Jak wiele na świecie nauk przepięknych
727. Moc grzechu dręczy lud zaślepiony
728. O, cudowny jest mój Zbawiciel
729. O, Zbawco, wznoszę chwały śpiew
730. Pasterz dobry szuka
731. Powiedzcie mi, bracia i siostry
732. Teraz z żalem wyznać muszę
733. Gdybym świat pozyskał w życiu moim
734. Gdy do Pana przyjdę
735. Jezu, ma słodyczy
736. Jezusa uczniem pragnę być
737. Kwiat przepiękny znalazłem w młodości
738. Mój Boże, w ręku Twym
739. My własnością Pana
740. On jest tu, On jest tu
741. Przed Twym otłarzem łask
742. W więzach grzechu, jak w niewoli
743. Byłem zmazany przez świat i przez grzech
744. Zaśpiewaj Bogu serce me
745. Ten świat swym urokiem nie wabi mnie już
746. W Chrystusie bezgranicznej miłości płonie żar
747. Jak jestem szczęśliwy w Jezusie!
748. Jam uczniem Zbawiciela
749. My mamy już zbawienie
750. Niebiańską radość w sercu mym
751. O, dzień radosny, dzień zbawienia
752. O, świata zbawienie, miłości Twej zew
753. Radujmy się zbawieni
754. Sercem radosnym śpiewać dziś będę
755. Ach, zmiłuj się, I obmyj mnie
756. Bądź Ty ze mną nieustannie
757. Cudnego mi Zbawcę w Jezusie Bóg dał
758. Gdzież serce, gdzie ojczyzna twa?
759. Kto w tym burzliwym życiu
760. Naucz modlić się Boże do Ciebie
761. Nie w wymowie słów modlitwy mej
762. Nie zawsze będę pielgrzymował
763. Odbijając się w lazurze
764. Ojcze Niebieski
765. Panie, będę Cię wysławiać
766. Przedwieczne Twe Słowo
767. Tak jak jeleń do potoku z utęsknieniem szybko mknie
768. U stóp Twych świętych korzymy się wraz
769. Wnijdź, Jezu mój
770. Z niedoli wielkiej, z udręczenia
771. Zniż się ku nam z wysokości
772. Dlaczego smutny los? Wciąż pytasz się
773. Gdy ciebie otoczą cierpienia i smutki
774. Gdy wszystko drży, zapada w dół
775. Imię Jego: Cudny
776. Kiedy chmury ciemne cię zatrwożą
777. Módl się dalej, nie przestań nie
778. Na Twoim zasnę łonie, Jezusie mój
779. Nie lękaj się nie, Za ciebie Pan zmarł
780. Pewność zbawienia mam
781. Szczęśliwym już w mym Zbawcy teraz
782. Tę pewność mam że żadna siła
783. Miłości czystej wzorze
784. Przeszedłem ten świat dookoła
785. Usuń Boże me zwątpienia
786. Czyż ja muszę bez owocu
787. Do pracy śpiesz, posłuchaj jak cię woła Pan
788. Dusz rybakami uczynię was
789. Kto ze łzami sieje
790. My jesteśmy powołani
791. Niwy już dojrzały i czekają nas
792. O, gdzie żeńcy są, aby zebrać już
793. Służebnicy, o czemuż stoicie?
794. Życie to, jedno, dał Bóg
795. Bracia, do czynu wielkiego powstańmy
796. Myśmy, bracia, Chrystusa żołnierze
797. My za wiarę Chrystusową
798. O, bracie mój, swe modły ślij
799. Rozwińmy, bracia, sztandar swój
800. To nie chmury bracia, zawisnęły
801. Błoga radość, Pan nasz nadchodzi
802. Kraj przecudny w górze znam
803. O, miasto cudne, miasto cne
804. O, przyjdź królestwo Twoje
805. Oto przychodzę rychło
806. Święty dom przyobiecał Bóg tym dać
807. Wdzięczny, rozkoszny Syjonie
808. Znam kraj, gdzie radość wiecznie trwa
809. U Ciebie, Święty, wieczny Boże
810. Błogosław związek nasz
811. Boże, coś Polskę przez tak liczne wieki
812. Łaska naszego Chrystusa i Pana
813. Od ojczystej naszej ziemi
814. O, jak pięknie w zgodzie żyć
815. O, jakże kocham Twój
816. Płyną z serca, płyną w niebo
817. Pociechę niebiańską nam Zbawca dał
818. Prowadzimy tu życie tułacze
819. Teraz już się rozstajemy
820. Wspaniały świat, prawdziwy raj
821. Zbawieni — to szczęśliwa rzesza
822. Chciałbym się wzbić lotem orła hen
823. Chętnie, żwawo, my pielgrzymi ziemscy
824. Drobne piasku ziarnka
825. Dzieci, jeszcześmy w podróży
826. Ja nie ma m złota, ni łąk zielonych
827. Jak prędko dolała do mety swej grot
828. Jestem jeszcze dziecię małe
829. Kto ma tak piękne trzody?
830. Młodości dni, dni szczęścia złotej chwili
831. Młodości moja, byłaś tak cudna
832. Młodości moja
833. Mój Jezus kocha mnie
834. Niech moim sercem Pan Jezus wciąż włada
835. Niedzielna szkółka milsza mi
836. Pamiętam jeszcze dobrze
837. Piękne dni życia naszego
838. Pójdźcie dziatki, pójdźcie
839. Prowadź, Jezu, Twoje dziecię
840. Przyjaciel małych dzieci jest Chrystus, Zbawca nasz
841. Rannego słońca pierwszy promyk lśni
842. Spracowany idę spać
843. W drodze już jesteśmy
844. Wiernie w ślad za Jezusem
845. Wiosna nadeszła, cieszmy się
846. W jednym małym kątku
847. W potężnych rękach Pana
848. Wróbelków małych kocha Bóg
849. Wspominam te chwile gdy byłem dzieciną
850. Zgodnie, bracia, chcemy wszyscy razem
851. Błogosław Panie, na ich ślubowanie
852. Daj Boże Swym dziatkom na wszystkie ich dni
853. Wasze serca, wasze dłonie
854. Zbawiciel w Kanie Galilejskiej
855. Z dwóch serc, o Panie, jedno stwórz
856. Do grobu proch kładziemy
857. Gdy słońce zajdzie nad naszą ziemią
858. To życie jest jak cień
859. Już ostatni za górami promień słońca zgasł
860. Z szybkością wiatru czas przemija
I. Do śmierci z Biblią świętą
II. Dzięki, kochany Ojcze z nieba
III. Dzieci Boże, chodźcie wznieść
IV. Dzięki Tobie za Twe dary
V. Gdy rozmyślam, Święty Boże
VI. Jakie drogie dziś chwile
VII. Możesz poznać Pana dziś!
VIII. My mamy pewną skałę
IX. Prowadź, prowadź mnie Sam
X. Wszystkie nasze dzienne sprawy
XI. Choćbym wszystko miał
XII. Niegdyś gdy byłem w kajdanach grzechu
XIII. Z głębi serc tych dwojga wzlata
XIV. O, nie smuć się, lecz walcz z niedolą
XV. Z smutku, niedoli, zmartwień i trosk